Co je to duše?

Duše …. je odvozena od slova dýchat nebo dech. V podstatě to znamená … princip života. Bráno je to v překladu asi tak, že se dýcháním živé bytosti liší od mrtvých.
V křesťanství je duše brána jako nesmrtelná.

Aristoteles hlásal, že duši má vše živé. Rozdělujeme ji na tři druhy:
1) vegetativní ( rostliny )
2) vnímavá ( zvířectvo )
3) rozumná ( člověk )
Jen duše rozumná se podle Aristotela údajně může reinkarnovat.

Platón chápe duši jako zdroj pohybu se schopností nahlížet do všeobecné ideje.
Duše smrtí nezaniká, ale má možnost dostat se z tělesného vězení. Duše má rozum, vůli a emoce.

zdroj Google

Jakmile zemřeme, zůstává duše nějakou dobu nablízku své bývalé tělesné schránce a může také být nebezpečná lidem v dosahu. Nebezpečí zpravidla zaniká pohřbem, ale víme, že tomu nemusí být vždy tak. Pokud člověk napáchal za života zlé skutky, nastupuje doba očistce a duše může ze strachu z čelení následkům svých činů setrvávat a škodit nadále svému okolí.
Ne vždy zde zůstávají duše ze strachu, nebo zlých úmyslů, ale z důvodů nevyřčení posledních slov, nebo ochrany bližních. Z pravidla ne každá duše zůstávající, zde setrvávající, musí být zlá.

Michelangelo: Cháron -zdroj Google

Cháron: syn boha věčné tmy Ereba a bohyně noci Nykty. Převozník mrtvých přes řeku Styx. Převážet mohl jen řádně pohřbené.