Deja vu

Zdroj Google

Setkali jste se někdy s Deja vu?

Mnozí z nás se již setkali s jevem, který nedokázali pochopit, nebo si ho vysvětlit. Zažili jednu situaci dvakrát po sobě, nebo věděli kde jsou jaké obchody na místech, kde nikdy nebyli.

Déjà vu. Zatímco ho lékaři zevrubně zkoumají, esoterici o něm už přemýšlejí dlouho a zůstali u několika základních, i když poněkud odlišných teorií. Jaké jsou? Pojďte si je společně s námi projít…

Prožitek déjà vu (z francouzštiny „již viděno“) je obvykle doprovázen pocitem čehosi důvěrně známého, ale také zvláštního až tajemného. Když ho zažijete, jste si vědomi, že tento pocit už „znáte“, ale nedokážete to racionálně vysvětlit. A nejste v tom sami. Průzkumy uvádějí, že asi 80% populace pocit déjà vu alespoň jednou v životě zažilo.

Zdroj Google

Jak tento jev vysvětlují někteří psychologové? Prý jde o druh iluze, způsobené jistým zpožděním informace, než doputuje z jedné poloviny mozku do druhé. Například cestujete a najednou „tu“ ulici, kterou vidíte poprvé, znáte, a víte, že si o pár metrů dál koupíte pečivo. Tato nová informace, poprvé viděná ulice, se v jedné polovině mozku na chvilku jakoby zasekne (ale vy stále vidíte) z důvodu výpadku pozornosti a zapomenutím toho, co jste nesoustředěně pozorovali. Poté pustí danou informaci do druhé poloviny mozku s nepatrným zpožděním. A proto se vám obraz ulice zdá známý.

Někteří ezoterici věří, že můžete existovat nezávisle na svém těle. Že každá živá osoba má duši (astrální tělo), které se může volně pohybovat, zatímco tělo spí. Déjà vu není pro ně nic jiného než zážitek mimo lidské tělo, kdy duše cestuje. To místo jste prostě viděli. Lidé prý během spánku navštěvují nepoznaná místa. Podvědomí si všechno zaznamenává, a když něco podobného najde na svém „serveru mozku” dvakrát, dá to najevo pocitem déjà vu.

Jiní metafyzikové uvádějí, že těsně před tím, než se narodíte, vidíte všechny možné scénáře života, přičemž pocity déjà vu jsou chvíle, kdy si na ně rozpomenete. Nemusí být vůbec důležité, jen jste je už prostě jednou viděli v astrální projekci. Tím by se vysvětlovalo i to, že se u déjà vu stává, že v kratičkém okamžiku dopředu víte, co druhý udělá (jako by jste situaci již zažili, znáte se s dotyčným…).