Duchové hradu Svojanov

Zdroj: hradsvojanov.cz

Měli jsme tu čest navštívit hrad Svojanov spolu se skupinou EPRV777, kde jsme měli možnost vyšetřovat paranormální jevy, o které na hradě opravdu není nouze. V tamních zdech bylo zaživa zazděno mnoho mužů a žen. Dříve totiž existovala pověra že pokud zaživa zazdíte statného muže do hradního opevnění, jeho životní síla bude tímto předána hradu a hrad se stane nedobytným.

Nebyli zde zazděni pouze muži důkazem toho je pověst o zazděné ženě, která se později ukázala jako hrůzně pravdivá.

Citace z pověstí hradu Svojanov:

Pověst o zazděné paní Kateřině
„Hertvík Žehušický z Nestajova se stal majitelem Svojanova a přilehlého panství roku 1557. Okolí se mohlo hlavně seznámit s jeho krutostí. Jeho ženu Kateřinu Rabenhauptovou z Lichtenburka zase znali jako velice zbožnou a například darovala kostelu v Bystrém kalich ze zlata. Než si vzala Hertvíka scházela se s kovářem z hradu a v tajných schůzkách pokračovala i po svatbě. Místem schůzky milenců se stalo především rozcestí blízko hradu ve směru na Rohoznou. Za nějaký čas došlo k prozrazení a Hertvík zajal oba milence. Kovář skončil hodně nešťastně – nejprve mu byly useknuty obě ruce a následně byl probodnut. Tento čin připomínal po dlouhou dobu kříž ze dřeva. Ani manželka Kateřina nebyla ušetřena odplaty za nevěru a nechal ji zaživa zazdít do hradeb hradu. V roce 1805 se skutečně našla kostra ženy na místě zazdění. Tehdy se prorazila nová brána na horní nádvoří. Hertvík se znovu oženil a vzal si Bohunku Zárubovou z Hustířan. Zemřel krátce po jejich sňatku v roce 1578. Na místě jeho skonu se osadil pískovcový kámen a dařilo se tam divotvorné klokočině. Povídá se, že když hradu nebo jeho majitelům hrozilo smrtelné nebezpečí, opotila se a padaly z ní kapky.“

O Karlu Zárubovi a paní Kateřině
Legenda hovoří o době 1645, kdy byl hrad dobýván švédským vojskem. Během obrany vnitřních hradeb zemřel pán Bohuslav Záruba z Hustířan. Jeho mladá vdova Kateřina se synem Hertvíkem se velice rmoutili až se hradu ujal Bohuslavův bratr Karel. Ten se časem začal dvořit Kateřině a měl s ní poměr. Mezitím se však seznámil s bohatou pannou z jednoho rytířského rodu a Kateřina mu začala překážet. V té době s ním čekala dítě, on ji bez milosti zavřel a zamknul v nejhlubším hradním sklepení a od těchto časů se ze sklepa ozýval divný nářek a rány. Karel se rozhodl po čase otevřít sklep a tam našel cáry z roztrhaných šatů, kde na zemi ležela mrtvá Kateřina. Měla rozcuchané vlasy a šílený výraz ve tváři. Karel se rozhodl k zazdění mrtvoly. Nakonec sám zešílel, protože se mu Kateřina zjevovala každou noc. Bylo nutné ho dokonce svazovat a hlídat. Během denního světla byl tupě lhostejný, během noci dosahovala jeho bláznivost vrcholu. Jeho bratr Václav Záruba nechal mrtvolu paní vyndat ze zdí a řádně ji pohřbít. Ale ani to nezabránilo, aby se hradem nepotulovala podivná bílá postava. Děje se tak občas během noci na hradním nádvoří a také u vchodu do sklepení až do dnešních dnů.

K této pověsti se vztahuje následující video se zachycenou komunikací v hradní černé kuchyni, která se nachází přímo nad hradním žalářem, kde byla zazděna, nebo zamčena Kateřina spolu s nenarozeným potomkem.

Na našem následujícím videu věnovaném skupině EPRV777 jsme spolu s Jaroslavem Drábkem a Jaroslavem Marešem (pořad Tajemno na stream.cz) svědky úžasné komunikace.

-Závěrem bychom Vám chtěli doporučit návštěvu tohoto překrásného místa s velmi pestrou a částečně temnou minulostí.

Zde přikládáme ještě jedno video od Jaroslava Mareše:

Na závěr pro Vás máme ještě jednu zajímavost z tohoto hradu a to je obraz ženy, která měla otevřené oči do roku 2009, kdy je zavřela.