Exorcista

Lidé jsou často ovlivněni filmy. Jaká je ale skutečnost?

Exorcismus, neboli vymítání je činnost či úkon, jehož cílem je z lidí, zvířat nebo věcí, které jsou označené jako posedlé, vypudit ďábla nebo jiné zlé síly. V novém zákoně je existence ďábla a démonů braná jako samozřejmost a jejich vliv na člověka neustále stoupá. Je tedy zřejmé, že exorcisti mají neustále plné ruce práce a je jich nedostatek. V České republice jich je momentálně ve službě 7. Podle exorcisty Antonína sloužícího v Praze řeší případy dvakrát do týdne. Ne vždycky se ale jedná o napadení zlým duchem. Často exorcisty volají lidé, kteří mají psychické problémy, takže je nejdříve třeba zjistit pravou příčinu jejich potíží. Samozřejmostí je, že nelze pomoci člověku, který o pomoc nepožádá. Pokud člověk k sobě vědomě přivede zlo a nechce se ho vzdát, nikdo z něj zlo nedokáže sejmout. Bůh pomůže těm, co o pomoc stojí. Pokud máte problémy duchovního charakteru, tak nejprve kontaktujte svého faráře, nebo napište email na farnost, která má exorcistu. Nejprve budete kontaktováni a budou zjištěny veškeré podrobnosti, které jsou nutné pro povolení exorcismu. Pokud je Váš problém natolik závažný, že vyžaduje exorcismus bude u Vás povolen.

V roce 1576 sepsal Girolamo Menghi příručku pro exorcisty- 10 způsobů, jak zapudit ďábla snadno a rychle.

Jako menší exorcismus je považován i křest, kdy se z osoby vyhání zlo. Jsou méně dramatické, ale význam je stejný.

V roce 1991 založil otec Gabriele Amorth Italskou asociaci exorcistů a roku 1993 založil Mezinárodní asociaci exorcistů, která byla oficiálně uznána Vatikánem. V roce 2016 byla ustanovena i československá asociace mající v té době 10 členů.
Na konci 3.století byla služba exorcisty velice rozšířená. Exorcismus tvořil součást katechumenátu a křestní liturgie (v katolické církvi používán dodnes).
Nejběžnější a nejúčinnější zbraň v boji proti zlu je dodnes kříž otce Benedikta, znamení kříže, Ježíšovo jméno, svěcená voda a požehnané předměty.

Druhy posednutí:
1.) Infestace- zamoření míst, domů, zvířat nebo předmětů. Jako boj proti zamoření údajně postačí požehnání.
2.) Vexace- Vnější útoky démonů. Nejde o pravou posedlost, ale o pronásledování, které se projevuje jako řada životních neúspěchů.
3.) Obsese- Zlé myšlenky, které jsou oběti podsouvány a vnucovány bez možnosti se bránit.
4.) Posese- Lidé jsou ovládáni ďáblem nebo démony, kteří je nutí mluvit nebo jednat proti jejich vůli.
5.) Dobrovolné podrobení- Člověk sám vyhledá ďábla, nebo ho uctívá, či provozuje okultní praktiky.


Pokud si myslíte, že máte silný žaludek, tak se podívejte na toto video z youtube. Netvrdím, že jde o člověka napadeného démonem. Může jít o nějakou poruchu sebepoškozování. Udělejte si vlastní názor.

Jak poznat posedlost? to jde podle exorcistů velice těžko. Často jde o poruchu disociace, maniodeprese, schizofrenie, hysterie aj.
Existují čtyři symptomy- nadlidská síla, mluvení neznámou řečí, zuřivá rouhavost a také odpor k požehnaným a posvátným předmětům.
Mezi symptomy může patřit také zvracení předmětů-jako třeba hřebíky, kousky skla atd. Je třeba to ale vyloučit, protože se může jednat o nějakou poruchu a lidé tyto předměty spolykají aby si úmyslně ublížili.
Podle Amortha je opravdové posednutí velice vzácné.
Rituál při posednutí: Vždy začíná modlitbou, poté kněz na posedlého položí fialovou štólu, učiní znamení kříže a použije svěcenou vodu. Společně s posednutým (pokud posednutý spolupracuje) se začnou modlit. Kněz musí démona vyzpovídat, zjistit jeho jméno, způsob proniknutí do oběti, kdy se tak stalo. Jakmile zjistí tyto fakta, nařídí démonovi, aby opustil tělo posedlého. Málokdy se vymítání povede napoprvé. Může trvat dokonce i roky.
Ďábel Vás nesmí posednout, pokud mu to nějakým způsobem nepovolíte. Záleží i na Vašem postoji k životu a vším co děláte i na Vašich myšlenkách.
Film natočen podle skutečné události je třeba -V moci ďábla z roku 2005. Další zajímavě natočený film je –Obřad 2011-.