Mimosmyslové snímání

Co to vlastně je? jedna z teorií říká, že jsme všichni propojeni a dokážeme se mezi sebou spojit. Podle psychotroniků jde pravděpodobně o sílu fyzikální povahy ( gravitace, elektromagnetismus), nebo o sílu duchovní povahy (mentiony, deltrony, psitrony)
Mimosmyslové vnímání je schopnost přijímat informace bez pěti fyzických smyslů. Nazýváme ho šestý smysl. Dá se ověřit jedním z pokusů. Testovaná osoba sedí tak, aby neviděla za plochu, kde jsou obrázky nebo různé předměty a pokouší se zjistit o který předmět jde.

zdroj Google

Pokud to vezmeme z úhlu historie a šamanství, tak zrovna šamani jsou obdařeni schopností komunikace s rostlinami. Dokáží zjistit, kde jsou rostliny schopni léčit a to údajně přes mimosmyslové napojení s rostlinou.
Staré hinduistické texty mluví o jasnovidectví jako o formě vznikající zkušenostmi. Tréningem mysli při meditaci a osobní disciplínou. Podobné myšlení má i buddhismus.

zdroj Google

Mimosmyslové vnímání: je stále předmětem intenzivního výzkumu, ale dosud jeho existence nebyla experimentálně potvrzena a není ani není přijímána ve vyšších kruzích.
Některé energie není možné vidět, ale lze je vycítit, mimosmyslově vnímat a také rozpoznat jejich kvalitu, pozitivní i negativní vibrace, množství. Přenášet je na jiné místo, hromadit tak jejich potřebnou energii, kde je třeba- to jen silou vůle a lidského ducha vědomí.
V neviditelném světě, ve kterém pracuje naše podvědomí neexistuje minulost, přítomnost a ani budoucnost. Žijeme v neustálé přítomnosti a to je třeba si uvědomit.

Jde o mimosmyslové vnímání na jakoukoliv vzdálenost s možností zpětné vazby.
Telepatii můžeme rozdělit na dvě části 1) Spontánní 2) Experimentální
Myšlenka je energetického původu a je tak silná, jak silnou jí uděláme.
Přenos této energetické myšlenky může být i velmi nebezpečný a je třeba se naučit chránit. Lehce můžete přijmout od vysílatele i negativní energii, nebo nezkušený léčitel může od „pacienta“ přijmout i jeho nemoc.
Ochranu používejte takovou, na jakou jste zvyklí. Nejvíce se doporučuje aktivovat si svou auru, proti jakémukoliv příjmu negativní energie.

Mezi další mimosmyslové vnímání patří třeba: Transformace, Telekineze, Teleportace, Levitace, Bilokace, Dematerializace, Materializace, Telegnoza, Telestezie, Imaginace.