Nebezpeční démoni

zdroj Google

Který z démonů je nejmocnější? těžko říct, každý má své pole působení a jejich přítomnost v naší blízkosti není vůbec dobrá, následky mohou být smrtelné.
Když si uvědomíme, jak nás může potrápit zlá lidská duše, co teprve démon?
Většinou si nikdo z nás ze začátku neuvědomí jeho přítomnost…..může trvat i roky, než se projeví tak, že si řekneme–tady něco nehraje.
Čím déle na Vás bude působit, tím hůře.
Pojďme si zde představit ty údajně nejhorší démoni a modleme se….aby jsme nikdy neměli možnost jejich přítomnost pocítit.
Belzebub

Zdroj Google

Je považovám za jednoho z nevýše postavených démonů. V dřívější době (někde i dodnes) se věří, že jeho přítomnost dokazuje velké nevysvětlitelné množstí much, které lidi sužují a vyskytují se i po jejich vyhubení znova.
Proto se mu také přezdívá- Pán much.
Belzebub nutí lidi k sebevraždě a podněcuje je ke sporům a následně válkám. Také rád vstupuje do lidí, kteří jsou významní a může tak zničit více životů. Vyhledává dikátory nebo budoucí tyrany. (jako často udávaný příklad můžeme dát Adolfa Hitlera).


Moloch

zdroj Google

Moloch vyžaduje dětské oběti a byl velmi často uctíván v mnoha starověkých kulturách Blízkého východu. Příznivci Molocha upalovali malé děti na hranici. Prý tím Molochovi přinášeli slastné pocity a jeho dočasnou náklonost při provozování černé magie.
Dokonce i v nedalekém městě poblý Jeruzaléma najdeme místo, kde se dříve upalovaly děti pro tohoto démona. Bylo to v údolí Gehenna. Dodnes jam někteří lidé cítí negativní energii.

Succubus

zdroj Google

Jedná se o démona, panujícího v noci. Znásilňuje a týrá muže a nutí je s sexu. Přistupuje k nim ve spánku. Jakmile si obět vytypují, potom jí navštěvují každou noc. Muži, kteří údajně toto prožili, jednoznačně prohlašují, že to není nic příjemného.
Zdá se, že Succuba touží hlavně po mužích čestných a věrných, snaží se je zlomit.
Jsou zaznamenány případy, kdy Succuba navštěvovala v dávných dobách převážně mnichy, chtěla aby začali hřešit. V dnešní době se na to lidé dívají spíše vědecky a tzv. návštěva Succub … je jen dílem spánkové paralýzy…jaká je tedy pravda?


Incubus

zdroj Google

Máme tu dalšího nočního démo a tím je Incubus. Narozdíl od Succuby…Incubus napadá dívky. Pokud se mu nepodaří mít se ženou sex, tak se snaží alespoň v nich vyvolat nestoudné myšlenky. Ve Francii 17. století se mu údajně podařilo pár žen vyčerpat tak, že zemřely. Jednou takovou ženou je i Johana od Andělů, u které se na podzim roku 1632 začaly projevovat příznaky častých návštěv Incuba. Jakmile se tento případ začal vyšetřovat, byl obviněn a následně upálen muž-kněz. Zakládá-li se tato informace na pravdě, už nezjistíme.

Belial

zdroj Google

Belial je jedním ze čtyř korunních knížat v pekle. Pobývá v blízkosti satana. Ve světě působí zmatkem a chaosem. Snaží se lidi zmást a nutit je k neposlušnosti, obžerství a chtíči. Často vystupuje jako překrásný anděl a také umí velice sladce mluvit, takže je lehké mu naletět. Byl prvním, který se vzbouřil bohu.
S Belialem se často střetával František z Assisi.

Valac

zdroj Google

Vyvoláváni Valaca se provozuje i v dnešní době, převážně mágové. Chtějí si zajistit pravdivé odpovědi, ať už pro sebe nebo pro své klienty. Pokud osoba, která vyvolá Valaca je pro něj nějakým způsobem vyhovující, tak jí může na krátkou dobu předat i svou sílu. Nic není ale zadarmo, démoni s námi nemají dobré záměry. Jakmile se ale Valac rozhodne, že osoba, která ho vyvolala mu není dost dobrá, dokáže jí velmi pomalu zničit život. O Valacovi vznikl i film…V zajetí démonů. Tam Ed a Lorraine Warrenovi ve filmu případ vyřešili…opak je ale pravdou. Ve filmu se podoba Valaca vůbec neztotožňovala s realitou.

Belfegor

zdroj Google

Jde o Moábského boha prostopášnosti a sexuálních orgií, který byl svržen svými posluhovači přímo do pekla. Své oběti láká na lenost, nic nedělání a únavu. Dokáže lehce vytvořit iluzi rychlého zbohatnutí za minimální úsilí. Mezi lidmi rychle rozvíří pocit závisti, neshod a hněvu převážně při řešení dědictví. Zjevuje se v podobě krásné ženy nebo jako velký vousatý démon se zakřivenými roky a ostrými drápy. V pověstech se říká, že byl na zem poslám samotným Luciferem, aby zjistil, jak jsou na tom lidé v oblasti- štěstí v manželství. Luciferovi řekl, že lidské pokoleí není stvořeno k žití v harmonii.

Mamon

zdroj Google


Mamon je démon materialismu a neukojitelné touhy po bohatství. Vládne 50-ti legiím démonů, které posílá mezi lidi, převážně bohaté, aby zvyšoval jejich touhu po více bohatství a tím způsobyl závist chudých. Chudé potom navádí ke krádežím, neolojalitě nebo zákeřné zradě. V Bibli je psáno, že nemáme schromažďovat bohatství zde na zemi, kde je s ním manupulováno. Máme si ho schromažďovat v nebi, kde není závist a nekrade se.

Lucifer

zdroj Google

Když byl Lucifer ještě andělem, byl krásný, pyšný, majestátný a vznešený. Nazýval se také Světlonošem. Později se však začal proti božím činům obracet zády a bouřit. Myslel si, že je tak mocný, že vykonávat takové činnosti je pod jeho úroveň. To však Boha rozlobí a vyzve poddané anděly, aby Lucifera svrhli i s jeho stoupenci do vroucích pekel a odebere jim křídla.
Byl prvním, který se postavil bohu a stane se z něj kníže pýchy, který má pod s sebou nekonečné legie démonů.

Zozo

Zdroj Google

Tento démon je opravdu zlý. Za poslední roky se zjevil stovkám lidí, kteří si hráli s tabulkou Ouija. Nejdříve vystupuje nenápadně, baví ho hrát si na zemřelého příbuzného a lidi mást. Dokonce dovede dávat i přesné odpovědi, jako i datumy narození atd. Nejčastěji se zjevuje se lidem se sebevražednými sklony. Jakmile má Zozo provozovatele Ouija tabulky na své straně, přejde na pravý opak a začne lidi strašit a ubližovat jim. Když si uvědomíte o koho jde, že to není Váš zemřelí příbuzný…může být už pozdě. Často jeho následky cítíte i po přerušení kontaktu.