Poltergeist

Patří do kategorie inteligentního strašení, i když ne tak úplně cizího původu. Poltergeist je takzvaný „Rachotící, nebo hlučný duch“. Rád přemisťuje předměty a nábytek, otevírá zásuvky a skříně, napadá členy domácnosti, nebo způsobuje různé zvuky, které nemají fyzickou příčinu

Co je Poltergeist?

Poltergeist ač se zdá, že má vlastní inteligenci, tak tomu není úplně tak. Poltergeist je většinou zhmotněný strach, nebo touha dospívajícího člověka (většinou dospívající dívky mají tuto schopnost). Problém je v tom, že ten co Poltergeista vytvořil paradoxně trpí nejvíce a je nejvíce napadán. To ale neznamená že je okolí v bezpečí. Poltergeist převezme většinou podobu strachu, nebo utkvělé touhy po odplatě, ale už nerozlišuje komu v okolí vlastně ubližuje.

Jak na Poltergeista?

Poltergeist není klasická duše, je to kopie podvědomí toho člověka, který ho stvořil. Nefunguje na něj žádné vymítání, nebo odvádějící rituál. Z pravidla musí dojít k takzvanému placebo rituálu, při kterém musí osoba, která Poltergeista stvořila uvěřit v jeho přemožení a zapuzení. Tím poltergeist ztratí svou moc a zmizí.

Poltergeist většinou není trvalá entita. Vetšinou je aktivní do doby než se dotyčná osoba, která ho stvořila dostane do duševní pohody. Pak už z podhledu podvědomí není Poltergeist zapotřebí a zmizí. Obecně platí, přetrvávají-li projevy déle než 14 dní, tak je dobré obrátit se na nás na adrese poradna@nadprirozeno.cz.

Je Poltergeist nebezpečný?

Na rozdíl od duší a entit nedémonického typu je Poltergeist velmi nebezpečný, protože má takovou sílu, jakou mu propůjčila osoba, která ho stvořila. Dokáže házet věcmi, fyzicky napadat okolí, nebo třeba škrtit. Byl zdokumentován příklad, kde Poltergeist napadl osobu tím, že ji škrtil ručníkem v koupelně. V tomto případě Poltergeista vytvořila dívka, jejíž rodiče se hádali a docházelo mezi nimi i k fyzickému napadání.