Pozor na šarlatány

Z nezávislých průzkumů vyplývá že kolem 62% dotázaných lidí někdy ve svém životě kontaktovalo, nebo uvažovalo o kontaktu vědmy, kartáře/ky, nebo jiného spiritualisty. Avšak názory na jejich pomoc se diametrálně liší. Jedni jsou nadšeni a berou tyto média jako dar z nebes, zatím co druzí si říkají že z nich jen vytáhli peníze a kromě nich Vám od ničeho nepomohli.

Ale jak nenaletět podvodníkům?

Důležité je si zachovat trošičku zdravého rozumu. Nekoukat na velkolepé reklamy a honosné poutače. Za dobrého spiritualistu mluví jeho skutky, minulost a vyřešené případy. Pracuje (jak se říká) na doporučení.

Existuje mnoho způsobů pomoci a každý má své vlastní metody. Dobrý spiritualista naslouchá a dokáže přijmout osvědčené metody a postupy od jiných. Zkrátka je otevřený učení a zdokonalování sama sebe. Nikdy vás nebude zarytě přesvědčovat o své pravdě, ale naopak vám vždy dá možnost volby.

Geopatogenní zóny ( GPZ ):

Geopatogenní zóny

Tyto zóny vystupují ze zemského povrchu. Jsou způsobeny různou skladbou podloží a pohyby podzemních vodních toků (spodních vod). Mnoho lidí si představuje zónu jako sloup sahající až do nebe. GPZ jsou měřitelné maximálně do 8 m nad povrchem země (prakticky 2 – 3 nadzemní podlaží). Proto řešit ve vyšších patrech GPZ je bezpředmětné ale přesto Vás bude mnoho podvodníků přesvědčovat že v 10. patře panelového domu máte postel přímo nad GPZ a že se diví že jste se ještě z toho nezbláznili. Ve vyšším patrech mohou být lidé ovlivněni třeba fázemi měsíce, nebo zemskými póly, ale ne GPZ.

Mnoho lidí ale řekne, že jim ke klidnému spánku pomohlo třeba přetočení postele o 90° a měli klid. Toto je způsobeno nikoli GPZ, ale citlivostí na zemský magnetismus. Jako většina zvířat v přírodě, tak i my lidé jsme vybaveni senzory magnetického pole země. Tyto senzory u nás, narozdíl od zvířat, zakrněli z důvodu nepotřeby. Zakrněli, ale nezmizely. Mnoho lidí je citlivých na magnetické pole země aniž by si to uvědomovali. Proto jim pomůže otočení postele.

Kosmické záření:

Jedna maminka se na nás obrátila s tím, že její malý syn trpí častými zácpami. Kontaktovala proto léčitelku, která se podívala na fotku syna a prohlásila: „Váš syn vyzařuje kosmické záření, díky tomu má často zácpu a musíte přestavět celý pokojíček syna aby mohlo záření proudit pryč“.

Název Kosmické záření je od toho, že se jedná o záření přicházející z kosmu, žádný objekt na Zemi nemůže vyzařovat žádné kosmické záření. Syn ve zkutečnosti byl citlivý na fáze měsíce, jako spousta lidí a zácpa se mu projevovala pravidelně podle měsíčních cyklů. Problém se vyřešil upravením stravy v tyto dny.

Ne vždy se musí jednat o nadpřirozené úkazy, občas stačí pouze zapojit zdravý rozum. Tím ovšem neříkám že se vždy jedná o vysvětlitelné jevy.

Setkáváme se mnohdy opravdu s paranormálními jevy, ale není to tak často jak si lidé myslí.