Případ paní Martiny

S Martinou se známe už delší dobu, psali jsme si, volali. Řešili jsme její případ na dálku, protože od nás bydlí přes 250 km. Naše návštěva byla ale potřeba a tak nastal den, kdy jsme s naším novým kolegou Lukášem Kuchtou nasedli do auta a vyjeli jsme na dva dny k Martině a její rodině.(Za Lukáše jsme opravdu rádi, protože vůbec neváhal odjet na pár dní a pomoci lidem, které vůbec nezná).

Martina bydlí kousek od polských hranic, její dar by se dal nazvat jako prokletí, protože Martina pozná, kdo brzy zemře, nebo má prorocké sny, které se vyplní. Martina v tom domě žila už dříve, potom se přestěhovala, ale osud chtěl, aby ho později koupila. Dům je obrovský- jedná se o kanceláře poblíž jedné firmy a tak si dovedete představit, kolik je stálo usilí a času, než dali aspoň část dohromady. V přízemí bydlí dcera s přítelem a vnučkou, je tam další prázdný byt a na druhé straně prvního patra jsou další místnosti, které se nevyužívají. Ve druhém patře bydlí Martina s manželem a její syn s přítelkyní a druhá strana domu se bude předělávat pro syna. V té místnosti jsme spali my s Lukášem a tam to bylo také nejaktivnější. Od Martiny víme, že se tam zjevuje nahrbená postava v kápi, která se ukazuje i návštěvě, která o ničem neví. Pokaždé…za účelem vyvolat s lidech strach, ze kterého potom sílí, a ukázuje se naprosto nečekaně. Martině jsme poradili, aby to začali ignorovat, ale duše je velice inteligentní a tak si našla náhradu v malé 2.5 leté vnučce Vanesce.
Holčička je veselé a velmi hravé dítě. Začala se ale bát a i v noci budit. Bubák jí strašil každou noc. Museli jsme už zasáhnout.
Věděli jsme, že to nebude vůbec jednoduché. V tomto kraji v dřívějších dobách se válčilo a mnoho lidí umíralo. Sousedé i lidé z okolí mají podobné zážitky a někteří už své domy museli nechat vysvětit farářem. Tato půda je nasáklá krví.
Příjezd

Martina a i její rodina nás mile překvapila. Jsou to naprosto úžasní a hodní lidé, kteří by se pro druhé rozdali a ve většině případů toho druzí využívají. Martina, ačkoliv je velmi nemocná je silným stromem, který drží rodinu pohromadě, na nic si nehraje a je přímá. Její manžel Vojta je také hodný a pracovitý chlap. Všichni nás tam přijali jako rodinu a za to jsme jim vděčný.
Když nás šla Martina ubytovat do patra, tak už na schodech jsem cítila hutnou nepřátelskou energii, kterou jsem snad nikdy, nikde necítila. Nebyli jsme tam vítáni. Dům se ponořil do ticha, ale takového hmatatelného. Entity se od nás začaly držet dál, aspoň pro tuto chvíli.
Den probíhal zcela normálně, povídali jsme si, poznávali se i s Martiny rodinou. A protože jsme jenom lidi, tak se stalo to, že jsme k večeru hledali vybavení na vyšetřování a zjistilo se, že jsme nechali doma většinu vybavení, jako termokameru, kamery aj. Něco málo jsme ale měli, tak to muselo stačit. První noc jsme chtěli věnovat analýze domu a zjištění, s čím vlastně máme tu čest. Pavel zůstal v místnosti sám, aby mohl v klidu analyzovat prostory domu. Zjistil, že entit je tam několik (přesně určil dva muže a ženu). Na následné nahrávce EVP byly slyšet opravdu tři entity. Dva muži, jeden ve vedoucí pozici a jedna žena- poměrně tichá a klidná. Žena a muž byli pod nadvládou hlavní entity, kterou museli poslouchat. Myslíme si, že u entit funguje hierarchie.
Entity se nám odmítly představit, bavily se mezi sebou. Potom nám ale hlas, který už jsme jednou dříve slyšeli oznamil, že nevyhrajeme. V té době jsme nevěděli co se stane druhý den a tak jsme tomu nevěnovali pozornost, protože entity záměrně straší a vyhrožují, aby nás svedli z cesty ( občas se nebojí vzývat i démony přímo jejich jménem, aby nás zastrašily). Udělali jsme si plán na druhý den a šlo se spát. Noc byla pro mě a pro Pavla klidná i když se spalo v místě činu. Nejdříve jsme si ničeho nevšimli, ale při domácí důkladné analýze se na nahrávce objevil černý stín. Ta noc byla nejhorší pro kameramana Lukáše.Lehce po půlnoci ho vzbudil chlad po celém těle a cítil, že něco na sobě má. Vystrašilo ho to,ale ani nás nevzudil a ustál to. Za okamžik to přestalo a do rána byl relativně klid.Druhý den

Od rána panovala v domě zlá atmosféra. Entity se odmítali vzdát a tak začali neblaze působit na členy domácnosti a jejich rodinu, která se u nich scházela. Všude byla cítit velká nevraživost a začali se hádat. Upozornili jsme je na to, aby se tomu přestali poddávat, protože to nebylo z jejich hlavy, ale že je chtějí rozeštvat entity.
I když se všichni uklidnili, tak jeden člen domácnosti- přítel dcery( otec malé napadané Melisky) z prvního patra odmítl vpustit k sobě domů kohokoliv z nás a i z jeho rodiny. (je nejslabším článkem, který o naší přítomnost nestál, protože na entity nevěří a sám tam nikdy nic nezažil, pro entity byl lehkým cílem a ty toho využili.) Podle našich poznatků je to zlý člověk, který bude dělat problémy i nadále.
Ještě ráno jsme Martinu na tento problém upozorňovali….že se budou entity bránit tímto způsobem. Nejen, že dělal problém člen rodiny, ale i ostatní začali být dost podrážděný a hádavý. Jakmile si uvědomili, že je to tlak z druhé strany, tak to dokázali ovládnout.
Blížil se večer….Martině jsme řeki, že hlavní rituál musí za naší přítomnosti udělat sama, protože je nejsilnější a je hlavou tohoto domu.
Rituál jsme sepsali pro podobné případy už dříve a sem se nádherně hodí.
Pavel a lukáš prošli celý dům(kromě místa kam jsme nesměli) se speciálně namíchanou vykuřovací směsí, já jsem šla s paní Martinou na nejaktivnější místo, kde se entity hodně projevují.
Atmosféra nebyla přátelská, ale i tak bylo třeba dokončit to, co se začalo. Pavel s Lukášem drželi stráž, kdyby se nám to zvrtlo.
Martina se posadila na křeslo a po chvilce začala předčítat rituál. Bylo zapotřebí do toho dát kus sebe a ne jen tak něco předčítat…..jednoduše bylo třeba to tak cítit a vnímat. Já jsem zůstala v prostoru s ní a předem namíchanou směsí jsem očišťovala prostor. Přizvala jsem archanděla Michaela k nám, aby mi pomohl.
Martina přečetla rituál dvakrát. Po dokončení čtení nám připadalo, jako by z nás spadla tíha světa. Zabralo to. Entity byly z tohoto místa pryč…ale ne z tohoto domu. Jak už jsem psala dříve, na jedno místo nám nebylo povoleno vstoupit a tak se všechny negativní energie z tohoto domu přesunuly tam.
Aby měla Martina s rodinou relativně klid, nechali jsme jí naší vykuřovací směs a byla poučena, že musí vykuřovat i nadále když už tam nebudeme.
Víme, že to pro ně nebude jednoduché, ale vykuřování pomohlo i rodinu stmelit, protože na ně nebyl nátlak od entit a tak si mohou pomáhat.
Rodinu jsme opouštěli s dobrým pocitem, jen nás mrzí, že to nešlo vyřešit kompletně. Věříme, že se s Martinou a Vojtou opět uvidíme a těšíme se na to, chovali se k nám jako bychom byli rodina.

EVP prázdného bytu

Toto EVP bylo zachyceno v prázdném bytě první den po příjezdu. Je velmi znepokojující.

EVP prázdného bytu