Stigmata

Stigma….co to vlastně je? opravdu to jsou projevy náklonnosti k Ježíšovi? Proč se tedy mohou projevit i u člověka nevěřícího? Nebo si je člověk dokáže způsobit silou vůle a podvědomí?

Stigmata, jsou krvácející rány na těle v místech, kde byl ukřižován Ježíš Kristus.
Tento jev je brán a posuzován jako ,,zázračný jev“. Pět ran Kristových- jedná se o díry v dlaních a na nohách po hřebech při ukřižování Ježíše a na boku od tzv. svatého kopí. Někdy se objevují i na hlavě od trnové koruny, kterou měl Ježíš během pašijí.

František z Assisi
zdroj Google

Mezi nejznámější nositele stigmat patří svatý František z Assisi. U něj se ,,krvácející rány začaly objevovat 17.9.1224 a to na hoře La Verna. Za dva roky potom zemřel a to ve věku 42 let. Stigmata se tedy u něj projevila až na sklonku života. Jeho hrob je doteď nejuznávanějším a nejnavštěvovanějším poutním místem.
Ve středověku se stigmata projevovaly více jak v dnešní době. Mezi známější lidi patří třeba Kateřina z Ricci, Gertruda z Oosten, Lukardis z Oberweimaru.

Z dnešní doby známe kupříkladu páter Pia, u kterého se stigmata objevila už v mladém věku a po duchovním zážitku.

páter Pia
zdroj Google

Dalším člověkem, který má stigmata je bezpochyby Catalina Rivas žijící v Bolívii. Stigmata má jen jednou do roka a to na velký pátek

Skeptici projevům stigmat nevěří a mezi ně se přiklánějí také lékaři. Lidské tělo umí hodně věcí. Podvědomě si můžeme stigmata přivodit i my. Záleží na síle podvědomí. To ale neznamená, že by stigmata opravdu nemohla být obrazem Kristových ran a jeho utrpení. Každý si udělá určitě obrázek svůj.

O stigmatech byl natočen i následující film.