Panenský Týnec – tajemné místo s blahodárnou energií

Bezesporu jedno z nejvíce navštěvovaných míst, kde se nachází blahodárná pozitivní energie je právě nedostavěný gotický chrám v Panenském Týnci.

Nedostavěný gotický chrám

Vypadá to jako by zdejší podmínky a umístění stavby sloužily ke koncentraci a vyzařování pozitivní a uzdravující energie. Při návštěvě chrámu se Vás zhostí pocit klidu a harmonie. Negativní myšlenky a pocity jako by ani neměli dovoleno vstoupit na tuto posvátnou půdu.

Z vlastní zkušenosti můžeme návštěvu tohoto místa jen doporučit, pozitivní energie je zde přímo hmatatelná. Chrám i jeho okolí je dokonalé místo pro zotavení a relaxaci.

Podle dochovaných materiálů chrám nechal na počest Anežky roku 1280 postavit Habart ze Žirotína za to, že vyléčila jeho ženu Scholastiku z neplodnosti. Avšak stavba nebyla nikdy dokončena.

Anežka se narodila na počátku 13. století jako dcera českého krále Přemysla Otakara I. a princezny Konstancie Uherské. V dospělosti se rozhodla sloužit chudým a nemocným. V roce 1233 založila pražskou nemocnici sv. Františka a brzy k ní připojila klášter klarisek Na Františku. Zemřela 2. března 1282 a pohřbena byla v kapli Panny Marie v klášterním kostele sv. Františka. Později však byly její ostatky vyzdviženy a přeneseny na jiné místo, po kterém se dodnes pátrá.

Někteří lidé si myslí, že za blahodárnými energiemi a léčivými vlastnostmi tohoto chrámu jsou právě ostatky sv. Anežky, která zasvětila svůj život pomoci chudým a nemocným lidem. Ovšem co je na tom pravdy se doufám nedozvíme, protože vědečtí zastánci tohoto názoru požadují 4m hluboký výkop uprostřed kněžiště chrámu aby toto zjistili a navždy tím možná bezohledně narušili blahodárné účinky tohoto místa.

Závěrem jedno video projektu Brána do Čech – zdroj: youtube.com